Najważniejsze aktualności

Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku

"Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku" (nr POWR.03.05.00-00-A095/19) – wierzymy, że uczelnia otwarta, to taka, która zapewnia dostępność dla każdego i każdej, który chce zdobywać wiedzę i umiejętności bez względu na potrzeby wynikające z różnych rodzajów niepełnosprawności. By być otwartymi na miarę współczesnych czasów, opracowaliśmy holistyczną koncepcję zarządzania dostępnością w różnych jej obszarach.